Pieczątka

Pieczątka
Dla Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy pięczątkę. Projekt opracowaliśmy w oparciu o dostępne materiały z okresu międzywojennego, ukazujące pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przed obecnie V Liceum Ogólnokształcącym, przy ul. Krakowskiej 29 w Częstochowie. Perpektywa ukazuje, pomnik z widoczną postacią Marszałka, kontur szkoły oraz Archikatedrę Częstochowską.
  • Kategoria: Druk
  • Klient: Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Rok: 2019
Tagi