Pieczątka

Pieczątka

Opis projektu

Dla Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy pięczątkę. Projekt opracowaliśmy w oparciu o dostępne materiały z okresu międzywojennego, ukazujące pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przed obecnie V Liceum Ogólnokształcącym, przy ul. Krakowskiej 29 w Częstochowie. Perpektywa ukazuje, pomnik z widoczną postacią Marszałka, kontur szkoły oraz Archikatedrę Częstochowską.
  • Tytuł projektu: Pieczątka
  • Kategoria: Druk
  • Klient: Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Rok: 2019
Uprzejmie informujemy, iż niektóre zdjęcia prezentowane w naszym portfolio to wizualizacje graficzne i nie przedstawiają rzeczywistych produktów.