Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję:

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych, jest intersum.pl Michał Maciaszczyk z siedzibą w Mstowie, przy ul. Słowackiego 2c, kod pocztowy 42-244. Email: , tel.: 34 333 66 19.
   
 2. Skąd mamy Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio i dobrowolnie: osobiście, telefonicznie, drogą mailową oraz podczas rejestracji na stronie cmyk24.pl.
   
 3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
  Udostępnione przez Państwa dane osobowe, zgodnie z rozporządzeniem RODO, są przetwarzane w celu:
 • realizacji zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy,
 • obsługi zamówień składanych w naszej firmie,
 • dostawy złożonych zamówień
 • podatkowym i rachunkowym wymaganych przez przepisy prawa,
 • zapewnienia usług związanych z płatnościami on-line,
 • zapewnienia bezpieczeństwa serwisu intersum.pl oraz cmyk24.pl,
 • przeciwdziałania nadużyciom i łamaniu prawa wobec naszego serwisu i naszej firmy,
 • analiz statystycznych,
 • windykacji należności, w tym prowadzenia wszelkich ewentualnych postępowań sądowych i mediacyjnych,
 • monitorowania aktywności użytkowników w celu rozwijania i ulepszania serwisu oraz dostosowywania prezentowanej oferty do wykazanych zainteresowań,
 • tworzenia i prezentowania różnych akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych,
 • kontaktowania się w celu przedstawienia oferty lub innych informacji marketingowych,
 • udzielania informacji niezwiązanych bezpośrednio z konkretnym zamówieniem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania pochodzące z formularzy kontaktowych serwisów,
 • zapisywania danych w plikach cookies,
 • w celach archiwalnych
 1. Komu możemy udostępniać dane osobowe?
  Zebrane dane osobowe mogą przy przekazywane:
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie
  • podwykonawcom w celach niezbędnych do realizacji poszczególnych zamówień,
  • podmiotom świadczącym usługi marketingowe, które w imieniu intersum.pl prowadzą wybrane akcje promocyjne, takie jak np. wysyłka newslettera
  • podmiotom udostępniającym nam swoje narzędzia teleinformatyczne
  • podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, księgową i rachunkową
  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (płatności on-line) do celów realizacji płatności oraz ew. zwrotów
  • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną
  • poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
    
 2. Jakie posiadacie Państwo uprawnienia wobec intersum.pl Michał Maciaszczyk w zakresie przetwarzania danych osobowych?
  W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych każdemu przysługuje prawo żądania od administratora, dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wyrazić lub odwołać w dowolnym momencie pisząc na adres , listownie na adres siedziby firmy lub elektronicznie w serwisie intersum.pl lub cmyk24.pl.
  Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę w Polsce pełni Prezes Urzędu ochrony danych osobowych.
   
 3. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do obsługi Państwa zamówienia oraz przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego.
   
 4. Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane automatycznie?
  Dane osobowe zbierane w sposób automatyczny (pliki cookies), są wykorzystywane do personalizacji zawartości naszych stron i analizy zachowań użytkowników (profilowania). Przetwarzane w tym zakresie dane w żaden sposób nie dają możliwości identyfikacji klienta, gdyż są przechowywane w strukturze odseparowanej od pozostałych danych. Więcej informacji na temat danych zbieranych automatycznie (cookies) znajduje się w polityce prywatności.